• Voltage Drop Calculation

    ทำไมต้องคำนวณแรงดันตก? แรงดันตกสำคัญ?


    ผลของแรงดันตกจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง และทำให้อายุการใช้งานลดลง

    เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ก่อนการติดตั้งทุกครั้งควรจะมีการคำนวณแรงดันตกก่อน

    การคำนวนแรงดันตกอาจะสร้างความยุ่งยากซับซ้อนสำหรับผู้ไม่ชำนาญ หรืออาจจะต้องใช้เวลาในการคำนวนมากสำหรับงานโครงการใหญ่ ดังนั้นด้วยเหตุนี้ทาง YAZAKI จะออก โปรแกรมตัวนี้มาในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้าได้ใช้งานได้ง่ายขึ้น