► พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว
           เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ในโอกาสใกล้วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ  จำกัด ร่วมกับบริษัทเครือไทยยาซากิ สำนักงานใหญ่ ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงและกิจกรรม Motivation ซุ้มขนมไทย น้ำสมุนไพรไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนลูกจ้างได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี อันเป็นประโยชน์ในการร่วมกันทำงานและบริหารองค์กรให้เข้มแข็งต่อๆไป โดยจัดพิธีขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 25 อาคารทูแปซิฟิค เพส  มีผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง...
12 Apr 2017