กิจกรรมการแข่งขันวิ่งผลัด อยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง สืบสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี
           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด และบริษัทเครือไทยยาซากิ สำนักงานใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งผลัด อยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง สืบสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี(Ayutthaya Kizuna Ekiden 2017) ณ ศาลากลางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับทางบริษัท Dai-Ichi Kikaku (Thailand) Co.,Ltd. เนื่องด้วยนโยบายของบริษัทฯ ในการสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ที่มียาวนานมากว่า 130 ปี และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นภายในบริษัทเคลือไทยยาซากิ...
12 มีนาคม 2560