กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
           เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ร่วมกับบริษัทเครือไทยยาซากิ สำนักงานใหญ่  โดยตัวแทนผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง โดยกิจกรรมที่ได้ร่วมกันอาสาบำเพ็ญประโยชน์ คือ 1.พับกระทงสำหรับใส่อาหาร 2.อาสาเก็บ/แยกขยะ  3.อาสาเติมน้ำดื่มในเต็นท์ โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวจำนวนกว่า 500 คน ซึ่งทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี  และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้...
25 กุมภาพันธ์ 2560